Drag to Browse

On-line katalog

®

On-line katalog

OCTOPUS TOOLS

Tools giving You excellent value for Your money

Úsporné nastavovanie výrobnej linky!

 
Úspora času a mzdových nákladov pri nastavovaní automatickej výrobnej linky!
Úspora pri nastavovaní automatickej výrobnej linky! Použitie aretačných čapov IMAO, Kipp, Marek Industrial
Spoločnosť Iwata Mfg, Co., Ltd. vyrába strojové súčasti, ako sú nastavovacie objímky a držiaky snímačov, a používa aretačné čapy s guličkou a tlačidlom IMAO na nahradenie upínacích prípravkov automatizovaných výrobných liniek pre montáž skrutiek do tela strojných súčastí.
 
Predtým túto prácu vykonávali ľudia, ale z dôvodu vysokých mzdových nákladov a psychickej záťaže pracovníkov pri opakovaní jednoduchých úkonov skonštruovali vlastný automatizovaný stroj za účelom mechanizácie jednoduchej práce a zníženia nákladov. Táto aplikácia vyžaduje časté výmeny upínacích prípravkov pre rôzne obrobky približne 10-krát denne, pretože tento stroj vyrába mnoho produktov s rôznymi tvarmi a veľkosťami, a preto sa rozhodli použiť aretačné čapy s tlačidlom IMAO na zníženie pracovnej záťaže.
 
Pri ustavovaní obrobku, ktorý bol umiestnený vo voľnom smere, do správnej polohy, upnú obrobok z oboch strán pomocou pneumatického valca s plastovou podložkou a otáčaním ho upravia. Používajú aretačné guličkové čapy s tlačidlom na upevnenie podložky, čím nahradili 11 rôznych typov plastových podložiek predtým používaných v závislosti od tvaru a veľkosti obrobku.
 
V ďalšom procese montáže skrutiek do obrobku existuje 5 druhov držiakov na prenášanie skrutiek a vodítok na zaistenie skrutiek a je možné ich rýchlo vymeniť pomocou aretačných čapov s tlačidlom. Tieto upevňovacie prvky vyžadujú iba zasunutie kolíka alebo stlačenie tlačidla, takže výmena je rýchla a jednoduchá.
Jednoduchý proces výmeny tiež znižuje pracovnú záťaž operátora stroja, pretože dielov, ktoré treba vymeniť pri jednom nastavovaní, je veľké množstvo.